6 th December Finland`s Independence Day.

6 th December Finland`s Independence Day ” Everybody is important ” – project visited in Finland`s Afghanistan organization celebration day and celebrate event was Finland`s Independence Day.
Coordinator Mr Timo Virtanen gota a 1 aDiploma from Finland´s Afghanistan organization and the reason was :
support and organisate Afghanistan`s childrens schoolwork and sport in Afghanistan and in Finland.

6 Joulukuuta Suomen Itsenäisyyspäivänä ” Jokainen on tärkeä “-liikuntakasvatus projekti vieraili kutsuttuna Suomen Afghanistanin järjestön juhlissa ja juhlapäivän teemana Suomen Itsenäisyyden Juhla.
Koordinaattori Timo Virtanen sai Kunniakirjan järjestöltä kiitokseksi Afghanistan lasten koulunkäynnin ja urheilun kehittämisestä niin Afghanistanissa kuin Suomessakin…

Published by

Tim Power

Coordinator / Secretary. " Everybody is important " - physical education project. Professional Coach & Healthcare Trainer Founder of World Heart Trainers Academy, World Childrens & Youth Physical Education Academy, World Childrens & Yout Rights Academy. Fair Sport Institute General Manager. Finland - Afghanistan Academy organization Vice president

Leave a Reply