Coordinator

21st August 2015

The 20-year anniversary of this project was celebrated in Salo Community Institute for Adults. For that we are very grateful to instructor Virve Välimäki. The day included greetings from Elisabeth Rehn, then a lecture event with themes “Jouko Grip’s paralympic career”, Nikolai Klix and Everybody is Important- physical education days for schools and tolerance. Then the chairman Hamed Shafae Academy of Finland – Afghanistan organization presented Afghanistan’s history and the meaning of sports, music and arts in peace education for school children and future. Also the coordinator Timo Virtanen presented the history of the project. In addition on this day of celebration there was some sporting numbers in theme, like football for visually impaired, goalball, taiji, kung fu and regular football ( pics )

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.743142542464816.1073741880.618140191631719&type=3

At the same weekend, 23rd August, Timo Virtanen visited Kukonkallio Care Home, reading his poems from his book “Sodanajan tyttö – Laatokan helmi”.

21.08 Projektin Juhlapäivää 20-vuotta vietettiin Salon Koulutuskuntayhtymän Aikuisopistossa , josta suuri kiitos kouluttaja Virve Välimäelle. Ohjelmassa oli mm.Aluksi Juhlapäivän Tervehdys Elisabeth Rehnin lähettämänä sekä luentotilaisuus ja teemoina : Jouko Grip ja hänen paralympia uransa, Nikolai Klix ja Jokainen on tärkeä – koululiikuntapäivät sekä suvaitsevaisuus, Hamed Shafae Academy of Finland – Afghanistan yhdistyksen puheenjohtaja esitteli Afghanistanin historiaa sekä urheilun,musiikin ja taiteen rauhanomaista merkitystä Afghanistanin koululaisille ja tulevaisuudelle sekä koordinaattori Timo Virtanen esitteli opiskelijoille projektin historiaa. Lisäkäsi Juhlapäivänä toteutettiin kyseisessä oppilaitoksessa liikunnallista ohjelmaa kyseiseen teemaan liittyen mm. sokeiden jalkapalloa, maalipalloa, Taiji, KunFua ja näkevien jalkapalloa ( kuvia ). Samana viikonloppuna 23.08 TimoVirtanen Vieraili Kukonkallion Hoivakodissa esittelemällä runonlausuntaa kirjastaan ” Sodanajan Tyttö – Laatokan Helmi ”.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.743142542464816.1073741880.618140191631719&type=3
heart-trainers

Published by

Tim Power

Coordinator / Secretary. " Everybody is important " - physical education project. Professional Coach & Healthcare Trainer Founder of World Heart Trainers Academy, World Childrens & Youth Physical Education Academy, World Childrens & Yout Rights Academy. Fair Sport Institute General Manager. Finland - Afghanistan Academy organization Vice president

Leave a Reply